Контакти

България
гр.Смолян
кв. Райково
п.к. 4700
ул. „Пролет“ №1

тел./факс: 0301 6 59 75, Мобилен: 0877 361 821, e-mail: office@diniko.eu

Свържете се с нас